+ ITEM RARE ห้ามทำเกิน G5 (ปิดจอสั่นกด /effect off )
+ ปั้มเงินก็ผสมอาวุธดราก้อนขายคืนร้าน (ของผสมมีขายในร้านเดียวกัน)
+ Sardonyx มีขาย ในร้านแหวน

 

1. Quest อาวุธแรแดง เกรด 3 Force